ບັນຊີລາຍຊື່2

ແລ່ນນ້ຳພຸ

  • ດົນຕີໃຫມ່ຄວບຄຸມການເຕັ້ນລໍາແລ່ນນ້ໍາພຸ

    ດົນຕີໃຫມ່ຄວບຄຸມການເຕັ້ນລໍາແລ່ນນ້ໍາພຸ

    ແລ່ນແລ່ນນ້ຳພຸເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສະແດງນ້ໍາພຸ, nozzle ໃນພາລະບົດບາດຂອງລະບົບການຄວບຄຸມ, ຕາມ trajectory ທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງການສີດນ້ໍາຕາມລໍາດັບ, ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.ແລ່ນ, ແລ່ນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ໂດດ, ຄື້ນຟອງແລະຮູບແບບນ້ໍາແບບເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.